ANBI Status

ANBI StatusKitten Rescue Curacao is door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor de ingeschreven Foundation op Curacao en ingeschreven Stichting in Nederland. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Doe je een donatie aan Kitten Rescue Curacao, dan kun je onder voorwaarden dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen in Nederland.

kitten gevonden op curacao

Kitten Rescue Curacao is officieel ingeschreven in de kamer van koophandel als Foundation op Curacao en is officieel ingeschreven als stichting in Nederland. Hieronder tref je meest belangrijke gegevens aan per entiteit.

CURACAO

Naam (publiek) Kitten Rescue Curacao
Statutaire Naam Kitten Rescue Curacao Foundation
RSIN* 8258.61.998
KvK 149362
Adres Hofi Abou 44, Curacao
E-mail info@kittenrescuecuracao.com
Website www.kittenrescuecuracao.com
Doelstelling De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: De Stichting heeft ten doel: het opvangen van verweesde kittens, katten met kittens zonder eigenaar en katten met een beperking en uitvoeren van handelingen die nodig zijn ter verbetering van het welzijn van kittens en katten. Het geven van (medische) verzorging en het ter adoptie aanbieden van kittens en katten. En het organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR (Trap – Neuter – Release)
Statuten [download akte van oprichting]
Beleidsplan 2022/2023 [download]
Bestuur [klik hier]
Beloningsbeleid Alle leden, dus ook het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Financiële verantwoording recent [Download Jaarrapport 2022]

Jaarrapport 2023 komt beschikbaar uiterlijk 2de kwartaal 2024

Voorgaande jaren [Download Jaarrapport 2021]

[Download Jaarrapport 2020]

[Download Jaarrapport 2019]

NEDERLAND

Naam (publiek) Kitten Rescue Curacao
Statutaire Naam Stichting Kitten Rescue Curacao
RSIN* 8615.89.634
KvK 80210724
Postadres Tsarenhof 83, 2402 DR Alphen a/d Rijn
E-mail info@kittenrescuecuracao.com
Website www.kittenrescuecuracao.com
Doelstelling De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: De Stichting heeft ten doel: het op het eiland Curacao opvangen van verweesde kittens, katten met kittens zonder eigenaar en katten met een beperking en uitvoeren van handelingen die nodig zijn ter verbetering van het welzijn van kittens en katten. Het op het eiland Curacao geven van (medische) verzorging en het ter adoptie aanbieden van kittens en katten. En het op het eiland Curacao organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR (Trap – Neuter – Release)
Statuten [download akte van oprichting]
Beleidsplan 2022/2023 [download]
Bestuur [klik hier]
Beloningsbeleid Alle leden, dus ook het bestuur, zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.
Financiële verantwoording [Download Jaarrapport 2022]

Jaarrapport 2023 komt beschikbaar uiterlijk 2de kwartaal 2024

VOORDELEN VAN ANBI STATUS

Voor Stichting Kitten Rescue Curacao is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben: het maakt ons aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is het prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan Stichting Kitten Rescue Curacao zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op de website van de belasting dienst.
  • Giften van een vennootschap aan Stichting Kitten Rescue Curacao zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Stichting Kitten Rescue Curacao hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die Stichting Kitten Rescue Curacao ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
    Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Informatie op internet
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens via internet. Op internet moet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?
Wilt u controleren of Stichting Kitten Rescue Curacao is aangewezen als een ANBI? Dat kan online bij de belastingdienst ANBI zoeken; (zoek op “kitten rescue curacao”).

Partners Kitten Rescue Curacao