ANBI Status

ANBI StatusThe Kitten Rescue Curacao Foundation carriers an ANBI Status and is marked as a so called Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) by the Dutch Tax Office. When you live and work in the Netherlands it's tax friendly when you support us financially.

kitten gevonden op curacao

Kitten Rescue Curacao is registered at the Chamber of Commerce in the Netherlands and in Curacao! Below the most important information about the foundation:

CURACAO

Public name Kitten Rescue Curacao
Official Name Kitten Rescue Curacao Foundation
RSIN* 8258.61.998
CoC 149362
Address Hofi Abou 44, Curacao
Email info@kittenrescuecuracao.com
Website www.kittenrescuecuracao.com
Goal De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: De Stichting heeft ten doel: het opvangen van verweesde kittens, katten met kittens zonder eigenaar en katten met een beperking en uitvoeren van handelingen die nodig zijn ter verbetering van het welzijn van kittens en katten. Het geven van (medische) verzorging en het ter adoptie aanbieden van kittens en katten. En het organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR (Trap – Neuter – Release)
Incorporation [download akte van oprichting]
Beleidsplan 2021/2022 [download]
Board [klik hier]
Wages All people, including the board members are volunteers and do not receive any compensation for their work.
Financiële verantwoording recent [Download Jaarrapport 2021]

Jaarrapport 2022 komt beschikbaar uiterlijk 2de kwartaal 2023

Voorgaande jaren [Download Jaarrapport 2020] [Download annual report]

NEDERLAND

Public name Kitten Rescue Curacao
Official Name Kitten Rescue Curacao Foundation
RSIN* 8615.89.634
CoC 80210724
Postadres Tsarenhof 83, 2402 DR Alphen a/d Rijn
Email info@kittenrescuecuracao.com
Website www.kittenrescuecuracao.com
Goal De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: De Stichting heeft ten doel: het op het eiland Curacao opvangen van verweesde kittens, katten met kittens zonder eigenaar en katten met een beperking en uitvoeren van handelingen die nodig zijn ter verbetering van het welzijn van kittens en katten. Het op het eiland Curacao geven van (medische) verzorging en het ter adoptie aanbieden van kittens en katten. En het op het eiland Curacao organiseren van sterilisatie projecten voor (zwerf)katten op basis van TNR (Trap – Neuter – Release)
Incorporation [download akte van oprichting]
Beleidsplan 2021/2022 [download]
Board [klik hier]
Wages All people, including the board members are volunteers and do not receive any compensation for their work.
Financials [Download Jaarrapport 2021]

Jaarrapport 2022 komt beschikbaar uiterlijk 2de kwartaal 2023

DUTCH ONLY (Voordelen van ANBI Status)

Voor Stichting Kitten Rescue Curacao is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben: het maakt ons aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is het prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De ANBI- status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan Stichting Kitten Rescue Curacao zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Hierover vindt u uitgebreide informatie op de website van de belasting dienst.
  • Giften van een vennootschap aan Stichting Kitten Rescue Curacao zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).
  • Stichting Kitten Rescue Curacao hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die Stichting Kitten Rescue Curacao ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.
    Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Informatie op internet
Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens via internet. Op internet moet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?
Wilt u controleren of Stichting Kitten Rescue Curacao is aangewezen als een ANBI? Dat kan online bij de belastingdienst ANBI zoeken; (zoek op “kitten rescue curacao”).

Partners Kitten Rescue Curacao